Epona
Född 1997


Ernarson 176 ELIT
Mitra 2985 ELIT
Ernar N 1595
Heidi N 12897
Furubäcks Seger 159
Mimmi 2141 ELIT


Epona är en väldigt trevlig individ som hittills har fått 5 avkommor, bl.a. diplomstoet
Idun 3367 och godkända hingsten Munin 272. Hon är efter en mycket förvärvningssäker
stostam och om allt går som jag hoppas kan hon bli fjärde generationen med ELIT-premierade ston i rakt nedstigande led, varav mormors mamma t.o.m. är SUPERELIT.
Jag har valt att lägga ut Epona som Till Salu eftersom jag har har yngre ston som jag vill
spara och stallet börjar bli fullt. Hon är riden lite för några år sedan och även körd inför
bruksprovet, men dom sista åren har hon verkat enbart som avelssto.